Dịch Vụ Mang Tính Cá Nhân Hoá

Các buổi gặp mặt một-một được thiết kế với mục địch tập trung vào cá nhân từng bạn và đảm bảo rằng những phần quan trọng nhất trong quá trình nộp đơn được cải thiện nhất có thể

Dịch Vụ Mang Tính
Cá Nhân Hoá
Hỗ Trợ Toàn Diện

Kĩ năng viết, chuẩn bị cho các bài thi, chọn trường cũng như đối mặt với những căng thẳng trước ngày bay, tôi đều sẽ có mặt để hỗ trợ các em

Hỗ Trợ Toàn Diện
Lựa Chọn Phù Hợp Nhất với từng Cá Nhân
Lựa Chọn Phù Hợp Nhất
với từng Cá Nhân

Chọn trường dựa vào tính cách, sở thích, thế mạnh và kế hoạch của từng bạn sinh viên

Phát Triển Danh Sách Hoàn Hảo
Phát Triển Danh
Sách Hoàn Hảo

Một danh sách tốt là một danh sách bao gồm các trường an toàn, các trường phù hợp và cả các trường có tính 'ngoài tầm với'

Các Bài Thi Tiêu Chuẩn

Sự thành công đến từ việc có chiến lược tốt, chọn các mốc thời gian hợp lý cho các bài thi và một kế hoạch 'dài hạn' (mà các em thật sự theo sát và hoàn thành)

Các Bài Thi Tiêu Chuẩn
previous arrow
next arrow
I am a tutor, teacher, and admissions counselor specializing in helping students earn acceptance to American colleges and universities. I’m located in Hanoi, Vietnam – but I work remotely with students in other Vietnamese cities and in other countries around the world. My focus is on helping you achieve your academic dreams by carefully planning the many foundational steps that lead to it. Though it seems like a mammoth task, I’m here to work through each step with you, and to help you achieve optimal results.