Chọn nơi dừng chân

Chọn trường thực sự quan trọng lắm, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu

Một số học sinh khi apply du học ở Mỹ thường sẽ rất mãn nguyện khi được nhận vào một trường đại học danh tiếng. Còn một số khác quyết định (cả nơi nộp hồ sơ và nơi đi học) dựa vào xếp hạng của trường. Continue reading “Chọn nơi dừng chân”

Về các hoạt động ngoại khóa và CV

Chất lượng hơn số lượng

Tôi thấy, rất nhiều học sinh thực sự tin tưởng rằng việc quan trọng nhất khi làm hoạt động ngoại khóa là phải làm thật nhiều. Những học sinh này thường tham gia đến 10 câu lạc bộ, thậm chí là tự bắt đầu một cái của riêng mình, nhưng thường chỉ làm thế để phục vụ cho mục đích apply. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với mục đích của hoạt động ngoại khóa, vì số lượng cũng không có ích gì khi các nhà tuyển sinh có thể nhận ra cái gì bạn làm là để cho đẹp hồ sơ.

Continue reading “Về các hoạt động ngoại khóa và CV”

Về việc chọn chuyên ngành

Một điều căn bản ở các trường đại học ở Mỹ nằm ở chương trình giáo dục Liberal Arts của họ, một phương thức dạy học mà phần lớn tất cả các trường đều áp dụng. Vì, mục đích cuối cùng của đại học là để chuẩn bị cho cuộc sống sau này, cho nên việc có được một vốn kiến thức rộng nằm ngoài chuyên môn sẽ giúp bạn ăn nói khôn ngoan hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, và có một cuộc sống đầy đủ hơn.

Continue reading “Về việc chọn chuyên ngành”