Về việc chọn chuyên ngành

Một điều căn bản ở các trường đại học ở Mỹ nằm ở chương trình giáo dục Liberal Arts của họ, một phương thức dạy học mà phần lớn tất cả các trường đều áp dụng. Vì, mục đích cuối cùng của đại học là để chuẩn bị cho cuộc sống sau này, cho nên việc có được một vốn kiến thức rộng nằm ngoài chuyên môn sẽ giúp bạn ăn nói khôn ngoan hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, và có một cuộc sống đầy đủ hơn.

Nếu bạn muốn lựa chọn hóa sinh làm chuyên ngành của mình và muốn theo học một trường y, việc lựa chọn học một khóa học nhân chủng học,hay một khóa học triết về đạo đức sẽ thay đổi lối suy nghĩ hành nghề của bạn trong tương lai. Cũng chính vì điều này mà hầu như mọi trường đều có những yêu cầu bắt buộc để giúp học sinh của mình đạt được quá trình này.
girl thinking about major

Cái phương pháp giáo dục này đồng nghĩa với việc học sinh sẽ phải học rộng hơn ngoài khuôn khổ chuyên môn của mình, và phải đầu tư vào các môn học đó để tốt nghiệp. Cho nên, những học sinh có kiến thức thực tế, hay đã theo học những lớp liên quan đến triêt học, chính trị, kinh tế, văn học hay tâm lý học sẽ hoàn thành những khóa học yêu cầu của trường dễ dàng hơn. Nhưng ngược lại, những học sinh chỉ tập trung vào chuyên ngành của mình sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp thu và hoàn thành các dạng bài tập, các lối viết và các tài liệu khác nhau.