Nguồn Cấp Dữ Liệu trên Insta

Những cập nhật nhỏ, lời khuyên về bộ hồ sơ tuyển sinh, hình ảnh của học việc, và những lời nhắc nhở đến các bạn học sinh thường được đăng tải qua Instagram, vài lần mỗi tuần. Nhấp vào bất kì biểu tượng nhỏ nào cũng sẽ đưa bạn đến tài khoản Instagran của chúng tôi với cái nhìn cận cảnh và cơ hội để nhận xét hoặc ‘thích’.