Mỗi khi tôi gặp riêng Cristina về hồ sơ xin nhập học của mình, tôi đều cảm thấy tinh thần mạnh mẽ của cô ấy khi bước vào phòng, và là người có tinh thần tốt, tôi cũng cảm nhận được luôn điều đó! Nếu bạn cố gắng 110% thời gian, công sức và sức lực của mình, cô ấy cũng sẽ đáp lại với từng đó cố gắng cùng bạn. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi không bao giờ một chiều, thay vào đó là những ý tưởng luôn tuôn ra không ngừng. Nhưng điều tôi nhớ nhất khi làm việc cùng Cristina đấy là việc cô ấy trả lời lại email của bạn rất nhanh, kể ra khi đang nghỉ Tết!

― Gwen