Bạn đã giúp tôi viết một trong những bài luận quan trọng nhất trong cuộc đời, và bạn đã làm rất tốt điều đó. Tôi đã bị kẹt với rất nhiều ý tưởng khi chúng ta làm việc chung với nhau, nhưng với sự giúp đỡ của bạn tôi đã dễ dàng tìm được ý tưởng tốt nhất. Cùng nhau, chúng ta đã làm việc với rất nhiều lần viết nháp, viết lại, sửa lại hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng không thể tự hào hơn, tôi cũng đã hoàn thành được bài luận đăng ký nhập học của mình. Bạn đã giúp tôi chỉ ra những điểm mạnh và yếu điểm trong bài viết của mình, và cũng giúp tôi viết một bản sơ yếu thật ấn tượng. Tôi luôn tự hào với bài luận đó và luôn giữ rất cẩn thận để lưu giữ những thành tựu lớn của mình trong những năm học phổ thông, và ai đọc bản sơ yếu của tôi cũng đều đánh giá rất cao. Bản sơ yếu và bài luận đó là những thứ quan trọng đã giúp tôi đạt được học bổng của trường Cao đẳng Augustana. Cảm ơn Cristina, giờ tôi đã đã được học tại Mỹ.

― Hien