Cristina là nguồn động lực và hỗ trợ vô cùng lớn trong suốt quá trình đăng ký nhập học đầy căng thẳng. Cô ấy làm việc không biết mệt mỏi với tôi để chỉ ra và sửa chữa các vấn đề mà tôi đang mắc phải trong quá trình luyện thi và đặc biệt là kỹ năng viết tiểu luận. Với tất cả những điều đó, tôi đã rất tự tin với vai trò người viết, một thí sinh và sinh viên.

― Julia