Vài tháng trước, khi vẫn đang bối rối và bế tắc trong khi viết bản tự thuật cá nhân và các mục tiêu để xin học bổng Fulbright, tôi đã rất may mắn gặp được Cristina. Cô ấy đã giúp tôi xây dựng các ý tưởng rất hợp lý và đầy đủ qua rất nhiều lần xem xét và hoàn thiện. Với những lời khuyên và đánh giá của cô ấy, các bài luận của tôi đã được cải thiện thêm rất nhiều.

― Linh (MBA applicant/Thí sinh học MBA – Quản trị kinh doanh)