Tôi tham gia khóa học của Cristina vào cuối năm 2013. Ban đầu, cô ấy yêu cầu chúng tôi làm các bài “viết tự do” và các bài luyện viết sáng tạo để trau dồi kỹ năng viết. Sau đó, cô ấy đã hướng dẫn chúng tôi hoàn thành Bài tự thuật cá nhân (PS), các bài luận bổ sung và lý lịch. Cô ấy còn giải thích rất nhiều về Quy trình Nhập học. Khóa học chỉ chính thức kéo dài trong 2 tháng, nhưng cô ấy đã vẫn giúp tôi ngay cả khi kết thúc khóa học (khi tôi chính thức nhận được mức học bổng mà mình cần). Nói cách khác, cô ấy giúp tôi vì cô ấy quan tâm đến kết quả cuối cùng.

Ngoài ra, tôi cũng đã học hỏi được nhiều thứ từ Cristina. Tôi học được cách làm thế nào để thể hiện sự chuyên nghiệp khi gửi email yêu cầu cô ấy giúp đỡ. Tôi vẫn rất biết ơn ngày mà tôi gặp cô ấy; nếu không có Cristina, có thể tôi không bao giờ đạt được thành công như bây giờ.

― Tung